Meteen naar de inhoud

Doel van het centrum

Cursussen en opleidingen geven aan zowel leken, ten behoeve en ten bate van hun eigen gezondheid, alsook aan professionele werkers in de gezondheidszorg en het onderwijs, ter ondersteuning van hun beroepsuitoefening en hun eigen stressmanagement.
De cursussen zijn gericht op gebalanceerd én dynamisch leven, waarbij stressmanagementprincipes op de voorgrond treden.
De basis voor vrijwel alle cursussen is de Toegepaste Kinesiologie-methode. Een methode waarmee je kunt leren hoe je lichaam reageert op de dagelijkse terugkerende stressimpulsen, en hoe je daarmee om kunt gaan. Door middel van manueel uitgevoerde spiertesten wordt een relatie gelegd tussen een stressvolle impuls en het respons daarop van het lichaam.
Deze stressimpulsen, hoewel van velerlei aard, kunnen worden teruggebracht tot structurele, chemische, psychische en spirituele aspecten.
De filosofie in Akamas Synergiepraktijk® is dat het voor ieder mens mogelijk is om te leren de eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen manier van (leren) leven.
Het opnemen van die eigen verantwoordelijkheid is in onze visie eerder een grote uitdaging dan een last. Naarmate men de responsen van het eigen lijf beter leert kennen, wordt het leven een fantastische ontdekkingstocht in plaats van een lastig bestaan.
Wij beweren dit zo stellig omdat wij het zelf aan den lijve ervaren.